Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

13.09.2017 11:22

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

100 - 150 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal i dijelove

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Zidarsko krovni radovi: Kuća na lastavicu (na dvije vode). Potrebno je: 1. Zamijeniti stari crijep novim. To znači: Podaskati (daskom/pločama), Parapropusna folija, Letva, Novi crijep. 2. Dimenzija kuće je 8,5 x 9,5 metara. 3. Na jednoj strani kuće je pružen dio krova (streha) dimenzije 3x6 metara, prostor za roštilj i sjedenje. Streha je trenutno visine krova što otežava ulazak na sprat. Potrebno je tu visinu podići 30cm salivanjem TANJEG betonskog vijenca na kojeg će se nasloniti grede krova. -- Potreban je majstor koji ima svoje radnike i alat. Dogovorena cijena će biti sa uračunatom hranom za svoje radnike.