Knjigovodstvo i računovodstvo

Datum objave

13.09.2017 13:24

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Knjigovodstvene usluge,

Da li je kompanija registrirana?

Da

Da li se kompanija nalazi u sistemu PDV-a?

Ne

Veličina kompanije

Ostalo: Sportski klub (udruženje)

Vrsta sektora

Ostalo: Članarine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Jednom godišnje

Koliko osoba je zaposleno u preduzeću?

Ostalo: 0

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban samo završni račun za sportski klub koji ima priliv samo kroz uplatu članarina