Usluga masaže

Datum objave

15.09.2017 13:58

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Imate dodati još neke informacije?

,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,