Izvođenje radova bagerom

Datum objave

15.09.2017 14:58

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Uklanjanje otpada, Iskopavanje,

Da li Vam je potrebno odvoženje otpada?

Ne, dodatna usluga nije potrebna

Kada Vam treba odabrana usluga?

15-09-2017