Asfaltiranje

Datum objave

15.09.2017 17:05

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

100 - 200 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ostalo: ,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

6 cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

02-10-2017