Ljetovanje

Datum objave

17.09.2017 11:19

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Imate dodati još neke informacije?

,

Molimo upišite datum Vašeg putovanja

Sutra ,

Sa kojeg odredišta polazite?

Sarajevo,

Za koliko osoba je planirano putovanje?

2,

Da li putovanje uključuje djecu mlađu od 12 godina?

Ne,

Da li Vam je potreban smeštaj i koja vrsta smještaja?

Potreban je hotelski smještaj,

Koliko dana planirate da traje Vaše putovanje?

Ostalo: 4,

Način putovanja

Autobus,

Gdje planirate putovati?

Ostalo: ,

Da li želite imati fakultativne izlete u sklopu Vašeg odmora?

Ne,

Vrsta usluge

Ostalo: ,