Usluga masaže

Datum objave

18.09.2017 10:58

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: ..,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

koliko košta