Postavljanje pločica

Datum objave

18.09.2017 18:49

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

30 m2,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid, Pod,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala ,

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton, Ostalo: Plocice,

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kupatilo,