Usluga masaže

Datum objave

19.09.2017 04:53

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je