Popravak centralnog grijanja

Datum objave

14.11.2016 10:12

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Dasli sae pumpas za centraslno grijasnje postasvljas nas povratnu cijev vode ,

Koju vrstu energenta koristite?

Ostalo: ugalj,

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Pumpas u kotlovnici dasli sae postasvljas nas povratnu cijev vode ili na drugu cijev