Krečenje

Datum objave

19.09.2017 13:12

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

17m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Ostalo: pink,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana