Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

20.09.2017 09:44

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: otkrivanje kvara vodovodnih cijevi

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Poslovni prostor

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

velik gubitak vode, iz vodovoda ne mogu otkriti gdje je cijev puknula. potreban neko strucan za otkrivanje kvara i popravak