Konfiguracija i postavljanje rutera

Datum objave

21.09.2017 22:42

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Konfiguracija,

Da li Vam je ova usluga potrebna u privatne ili poslovne svrhe?

Privatne svrhe

Imate li svu potrebnu opremu? (npr. usmjerivači, modemi, konektori, žice, itd)

Ne, nemam potrebnu opremu

Koliko rutera je potrebno konfigurisati/postaviti?

3

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana