Čišćenje dimnjaka

Datum objave

23.09.2017 17:53

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađi za domaćinstva,

Kojeg promjera su cijevi/dimnjak?

Ostalo:

Koliko dimnjaka/cijevi je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana