Stolarski radovi

Datum objave

23.09.2017 19:47

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Prozori, Ostalo: Stolice,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Posjedujem 4 drvene stolice koje su se vremenom/korištenjem osušile sto je dovelo do odvajanja drvenih dijelova koji si “uklopljeni” jedan u drugi. Iste je potrebno zalijepiti, spojiti kako bi se mogle ponovo koristiti. 2 su još uvijek upotrebljive dok se 2 ne mogu koristiti.