Stolarski radovi

Datum objave

25.09.2017 11:55

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je