Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

26.09.2017 14:17

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo:

Koja je veličina garažnih vrata?

Za jedno auto

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Materijal vrata

Aluminijum,

Na koji način se vrata otvaraju?

Sekcijska garažna vrata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Instalacija mehanizma za otvaranje vrata

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana