Postavljanje fasade

Datum objave

27.09.2017 16:52

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Koju debljinu izolacije želite postaviti?Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na četiri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?Kada Vam treba odabrana usluga?

Stambena zgrada

Koju debljinu izolacije želite postaviti?Imate li dodati još neke informacije?

12 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na četiri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na četiri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana