Popravak kutije sa osiguračima

Datum objave

04.10.2017 22:49

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: ,

Koja vrsta popravka Vam je potrebna?

Zamjena čitave kutije

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima?

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

zamjena starih osiguraca cijena ??