Čišćenje dimnjaka

Datum objave

05.10.2017 11:04

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađi za domaćinstva,

Kojeg promjera su cijevi/dimnjak?

Do 20 cm

Koliko dimnjaka/cijevi je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je