Servis računara

Datum objave

05.10.2017 16:23

Imate dodati još neke informacije?

,

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Sistem treba dici,

Koja marka računara je u pitanju?

HP,

Da li ste u mogućnosti obezbijediti zamjenski dio ukoliko je potreban?

Da, obezbijedit ću sve što je potrebno,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1,

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

PC računar,