Postavljanje pločica

Datum objave

06.10.2017 19:19

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kupatilo,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid, Pod, Ostalo: Do pola zida i pod cca 12m2 postavljanje na stare plocice ,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

Ostalo: Cca12

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Ostalo: Stare plocice,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno