Peglanje odjeće

Datum objave

07.10.2017 13:57

Koliko često Vam je potrebna usluga peglanja odjeće?

Ostalo:

Na kojoj lokaciji Vam je potrebna usluga peglanja?

Ostalo:

Koliko sati dnevno Vam je potrebna usluga peglanja?

Ostalo:

Koji dani Vam najviše odgovaraju?

Ponedjeljak,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno