Krečenje

Datum objave

10.10.2017 09:28

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

Stan,45 kvadrata

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

u stanu bi trebalo pomjeriti 2 ormara,komodu I frizider I iste vratiti kad se zavrsi!