Pisanje radova

Datum objave

11.10.2017 03:57

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Maturski rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ekonomski fakultet,

Molimo upišite broj stranica rada

12-16

Molimo upišite temu rada

Neka tema iz oblasti sociologija menadžmenta: menadžment kao društvena pojava, značaj menadžmenta kao ljudske djelatnosti upravljanje – nekad i sad, sociološki pojam čovjeka menadžeri kao posebna društvena grupa, obrazovanje menadžera – izazov budućnosti, očuvanje prirodne sredine kao jedini uslov života ekološka kriza i menadžment, sociološki aspekti zaštite životne sredine sociološki pristup globalizaciji, nove tehnologije, virtuelno poslovanje i informaciona bezbjednost, uticaj globalizacije na menadžment uticaj društva na poslovnu etiku, poslovna etika i poslovni moral, korporacijska društvena odgovornost i odgovornost menadžera korporativna kultura kao faktor poslovanja, kultura i multikulturalizam, upravljanje kulturnom raznolikošću ekonomske aktivnosti i ekonomski procesi u radnoj grupi, oblici i organizacija radnih grupa, radni moral i radna grupa sociološki aspekt komunikacije, vrste komunikacija u organizaciji, internet kao sredstvo komunikacije društveni aspekti liderstva, liderstvo i menadžment, autoritet i moć u liderstvu, sociološki aspekti konflikta, priroda suprotnih interesa, vrste konflikata.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Hitno je; može i rad koji već imate gotov; bitno je da ga nema nigdje na internetu da se skine.