Liftovi - ugradnja i servis

Datum objave

11.10.2017 22:10

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje / montaža,

Vrsta lifta

Lift za osobe sa posebnim potrebama

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Poštovani, Molim vas da mi odgovorite da li u ponudi imate liftove ili platforme za invalide i slabo pokretna lica? Konkretno, zanima nas vanjski lift (ili platforma) za pristup do 2. sprata za 2 slabo pokretna stanara koje imamo u zgradi. Ukoliko imate nešto u ponudi ili reference na ovom polju, molim vas da nam se obratite za dodatne informacije, te obilazak lokacije na kojoj je potrebno ostaviti lift. Srdačan pozdrav, Čedomir Radulović Predsjednik ZEV Carice Milice 19 Banjaluka 065/588-000

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana