Usluga masaže

Datum objave

14.11.2016 22:25

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli, Da povećam fleksibinost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je