Časovi iz turskog jezika

Datum objave

14.10.2017 20:53

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike, Instrukcije u mom domu, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno