Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

15.10.2017 21:43

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Naučni,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: 13,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Korigovanje,