Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

16.10.2017 12:19

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: pročšćavanje začepljenog kuhinjskog odvoda

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: odvod iz kuhinje,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Da, uz preporuku izvođača rada

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno