Instalacija kutije sa osiguračima

Datum objave

17.10.2017 23:13

Koju vrstu kutije sa osiguračima želite postaviti?

Automatska kutija

Na kojem mjestu želite postaviti kutiju sa osiguračima?

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Cijena zamjene starih osiguraca automatskim???