Izrada stepenica

Datum objave

20.10.2017 19:44

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Drvo,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na jednu etažu

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi sav potreban materijal i dijelove

Da li želite dodatnu uslugu?

Ne, nije potrebna dodatna usluga,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je