Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

21.10.2017 18:21

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Gradzevinski materijala

Molimo upišite adresu utovara

Cengic Vila

Koja je udaljenost istovara stvari?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

23-10-2017