Časovi iz turskog jezika

Datum objave

23.10.2017 14:26

Koliko imate godina?

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je