Grafička priprema za štampanje

Datum objave

25.10.2017 03:00

Za koliko predmeta je potrebna usluga?

1

Za koji proizvod Vam je potrebna usluga?

Knjiga,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Unos i obrada teksta, Skeniranje i obrada fotografija, Izrada ilustracija, Oblikovanje/prijelom, Dizajn korica,

Kada Vam treba odabrana usluga?

25-10-2017