Asfaltiranje

Datum objave

26.10.2017 17:24

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

100 - 200 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Priprema terena prije asfaltiranja,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

4cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je