Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

31.10.2017 14:46

Koju vrstu problema imate?

Začepljen odvod,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

WC školjka,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Stan

Od kojeg materijala su cijevi?

Nisam siguran/na

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Nakon 18 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno