Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

01.11.2017 10:48

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Dotrajao potkov na krovu stambene zgrade i začepljeni oluci,

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potkov (streha) u dužini 50m je trula zbog curenja vode iz začepljenih oluka na dijelu stambene zgrade. Golubovi ulaze zbog toga na tavan i prljaju balkone i fasadu. Potrebno čišćenje i eventualno zamjena dijelova oluka i zamjena trulih drvenih dasaka potkova limenim profilom. Zgrada je visine 4 sprata.