Lakiranje prozora i vrata

Datum objave

01.11.2017 12:40

Šta je potrebno lakirati?

Vrata,

Koliko prozora ili vrata je potrebno lakirati

Ostalo: 5

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Postojece metalne stokove treba zastiti i ofarbati. Ja sam skinuo boju sa stokova.