Čuvanje djece

Datum objave

02.11.2017 00:38

Koliko djece je potrebno čuvati?

1,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Između 14 - 17 h,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Peglanje,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda),

Starosna dob djeteta (djece)

5 godina i više, 4 - 5 godina,