Škola šivanja

Datum objave

05.11.2017 08:46

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Koliko često želite pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Po preporuci instruktora

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je