Krečenje

Datum objave

05.11.2017 19:53

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

45

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela, Žuta,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

KREČENE STANA