Časovi pjevanja

Datum objave

07.11.2017 16:31

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

40 - 50 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je