Instrukcije iz matematike

Datum objave

08.11.2017 00:23

Kojim danima želite instrukcije?

Utorak, Ponedjeljak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Fakultet,

Imate dodati još neke informacije?

,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Prije 9 h, Između 9 -12 h, Između 12 - 15 h, Između 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Za koju vrstu matematike su Vam potrebne instrukcije?

Opća matematika, Geometrija, Trigonometrija, Viša aritmetika, Aritmetika, Kvantitativni modeli - finansijska i aktuarska matematika, Nisam siguran/na,