Popravak limenih krovova

Datum objave

08.11.2017 09:50

Koliki dio u m2 je potrebno popraviti?

10 - 20 m2

Vrsta usluge/oštećenja

Krov prokišnjava

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Prokisnjava

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

nemam