Usluga pisanja

Datum objave

15.11.2016 17:19

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Pisanje životopisa (CV),

Koliko stranica je potrebno napisati?

1 - 2 stranice

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Ostalo: posao,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Samo jednom

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

treba mi biografija sa radnim iskustvom na vilicaraima

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno