Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

10.11.2017 09:46

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Bušenje betona,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Manje od 50 m2

Koja lokacija radova je u pitanju?

Unutrašnji radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Bušenje betona, Ostalo: Bušenje dimnjaka,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Ostalo: promjer 130-140 mm

Koja lokacija radova je u pitanju?

Unutrašnji radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno