Popravak limenih krovova

Datum objave

15.11.2017 14:44

Koliki dio u m2 je potrebno popraviti?

Ostalo: Curenje limenog krova na jednom mjesto-spoj između starog i novog krova

Vrsta usluge/oštećenja

Krov prokišnjava

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Otkriti uzrok curenja i sanirati uzrok.

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana