Stolarski radovi

Datum objave

15.11.2016 17:58

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Rezanje vrata

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana