Čišćenje peći i kotlova (servis)

Datum objave

17.11.2017 20:51

Za koju vrstu objekta je potrebna usluga?

Stambeni objekat - kuća

Za šta je potrebno čišćenje?

Peći za centralno grijanje na kruta/tekuća goriva od 24 kw do 36 kw,

Koliko peći je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je prepakovati clanke na kotlu viadrzs